Hangzhou Rich Jewelry Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Chỉ số nhà cung cấp
Điểm cửa hàng
4.7/5
Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
96.8%
Thời gian phản hồi
≤4h
Giao dịch
US $210,000+ trực tuyến
Không gian nhà xưởng
1270m²
Nhân viên
41
Dịch vụ
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh theo sản phẩm mẫu
Kiểm soát chất lượng
Kiểm tra thành phẩm
Kiểm tra viên QA/QC (1)
Đánh giá nhà cung cấp